Budowa własnego domu wiąże się z szeregiem wyrzeczeń, w tym koniecznością poniesienia dużych wydatków finansowych. Często kupujący nie posiadają wystarczających środków, aby sfinansować budowę przy pomocy własnej gotówki. W takiej sytuacji niezmiernie pomocny może okazać się kredyt bankowy. Oczywiście myśląc o pożyczce bierzemy od razu pod uwagę konieczność zapłacenia dużej prowizji do banku. Istnieje jednak pewien specjalny produkt bankowy, który został stworzony specjalnie z myślą o osobach, które chcą rozpocząć budowę swojej własnej nieruchomości. Produktem tym jest kredyt budowlano-hipoteczny.

Kredyt budowlano-hipoteczny, nazywany popularnie kredytem na budowę domu, to dość złożona forma kredytowania. Łączy w sobie kredyt na budowę z kredytem hipotecznym.

Na jakich zasadach jest udzielany? W pierwszym etapie, czyli na etapie budowy, bank przydziela nam fundusze w ramach kredytu na budowę, zwanego kredytem budowlanym. Dopiero w momencie, kiedy nieruchomość zostanie oddana do użytku, kredyt budowlany przekształci się w kredyt hipoteczny. Co to oznacza dla kredytobiorcy? Dokładnie tyle, że warunki i zabezpieczenia kredytu są zmienne, a zmiana ta dokonuje się w momencie przekształcenia kredytu budowlanego w kredyt hipoteczny.

Pierwsza część kredytu na budowę domu, czyli kredyt budowlany, udzielany jest w taki sam sposób, co hipoteka. Bank z pewnością zweryfikuje wszelką dokumentację, naszą zdolność i historię kredytową. Banki oczekują najczęściej wykupienia przez kredytobiorcę ubezpieczenia, na przykład od trwałej choroby albo niezdolności do pracy. Czasami od kredytobiorcy oczekuje się również, że wykupi polisę na życie i sceduje prawa do ubiegania się o ewentualne odszkodowanie bankowi.
Okres ubezpieczenia obejmuje okres od zaciągnięcia kredytu a także okres spłaty kredytu budowlanego.
W tym miejscu większość z nas zadaje sobie pytanie, na jaki okres czasu bank przyznaje kredyt budowlany. Otóż etap budowy domu jest obliczany indywidualnie przez bank na okres około dwóch lat. Okres ten jest okresem karencji w spłacie kredytu. Jest to o tyle korzystna sytuacja z punktu widzenia kredytobiorcy, że najczęściej spłaca on wówczas jedynie odsetki za kredyt, bez rat kapitałowych.

Kiedy budowa zostanie zakończona, kredytobiorca kończy płacić kredyt budowlany a zaczyna spłatę normalnego kredytu hipotecznego. Oznacza to, że rozpoczyna on spłacanie do banku pełnych rat, które ustalone zostały w harmonogramie spłaty. W momencie, kiedy kredytobiorca zaczyna spłacać kredyt hipoteczny, bank obiera sobie za podstawowe zabezpieczenie hipotekę, która wpisana jest na rzecz tego właśnie banku do księgi wieczystej nieruchomości.

Podsumowując, kredyt budowlano-hipoteczny to rodzaj kredytu, z którego środki służą do sfinansowania nieruchomości z rynku pierwotnego (budowy domu).
Kredyt tego rodzaju może zaciągnąć w banku zarówno osoba fizyczna, jak również inwestor (deweloper) albo spółdzielnia.

Kredyt budowlano-hipoteczny ma sporo zalet. Forma jego spłaty jest dostosowana do możliwości kredytobiorcy – w trakcie budowy nie musi się on bowiem martwić się dużą ratą kredytu do spłaty. Dzięki temu kredytobiorca ma możliwość nie tylko sfinansowania budowy, ale również przyspieszenia jej w czasie.

Oczywiście decyzja o zaciągnięciu kredytu powinna zostać przemyślana. Pamiętajmy bowiem, że po zakończeniu budowy będziemy musieli zmierzyć się z pełnymi ratami kredytu. Musimy więc uwzględnić wysokość comiesięcznej raty w swoim domowym budżecie.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN