Kredyt na remont to średnio- lub długoterminowy (w zależności od tego, jaki harmonogram spłaty ustalimy z bankiem) kredyt, którego zabezpieczenie – tak samo jak w tradycyjnej hipotece – stanowi hipoteka na nieruchomości. Kredyt tego rodzaju udzielany jest przez banki z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.

Jeżeli chcemy skorzystać z kredytu na remont, musimy przedłożyć w banku odpowiednie dokumenty. Jakie? Przede wszystkim w naszym obowiązku będzie dokumentowanie przebiegu prac remontowych. W pierwszej kolejności musimy jednak stworzyć kosztorys a także szczegółowy harmonogram, zgodnie z którym mają przebiegać prace remontowe. Najczęściej banki wymagają, aby dokumenty te były sporządzone na ich wewnętrznych drukach bankowych. Harmonogram i kosztorys będą stanowiły załącznik do wniosku o udzielenie kredytu.

Musimy przygotować się na to, że banki będą narzucać pewne wytyczne. Na przykład większość banków wymaga, aby powyższe dokumenty były sporządzane nie przez właściciela domu czy mieszkania, lecz przez osobę z uprawnieniami budowlanymi.

Na podstawie danych, jakie będą znajdowały się w tych dokumentach, bank określi, jakiej wysokości kredyt na remont będzie nam w stanie udzielić. Jeśli kredyt zostanie nam przyznany, spodziewajmy się, ze kwota kredytu będzie wypłacana nam nie jednorazowo, lecz w transzach.

Jeśli jesteśmy właścicielem domu jednorodzinnego, który powstał nie dalej niż w ciągu ostatnich 5 lat, będziemy musieli dodatkowo przedstawić w banku pozwolenie na użytkowanie nieruchomości. Inną ewentualnością jest uzyskanie potwierdzenia przyjęcia bez zastrzeżeń zgłoszenia do użytkowania przez urząd.

Kolejnym dokumentem, którego może wymagać od nas bank, jest aktualny wyciąg z księgi wieczystej. Bank z pewnością będzie chciał również zweryfikować akt notarialny nabycia nieruchomości, której ma dotyczyć remont.
Koniecznie będziemy musieli przedstawić w banku dokument mówiący o powierzchni naszej nieruchomości. Chodzi przy tym o powierzchnię użytkową. Najprostszym sposobem jest przedstawienie w banku decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, którą urząd wysyła do właściciela corocznie.
Jednym z częściej wymaganych dokumentów jest również operat szacunkowy nieruchomości. Dokument taki sporządzi rzeczoznawca majątkowy. Określi on wartość nieruchomości. Najczęściej jest tak, że wycenę przez rzeczoznawcę zleca bezpośrednio bank, u którego wnioskujemy o kredyt na remont.

Pomijając kwestię weryfikacji nieruchomości, pamiętajmy również o tym, że bank będzie prześwietlał także nas. W pierwszej kolejności zweryfikuje on z pewnością naszą historię kredytową – jeśli jest pozytywna, to przybliży nas to do pozytywnej decyzji kredytowej banku. Z pewnością będziemy musieli dostarczyć również zaświadczenie o dochodach, uwzględniające informację o formie zatrudnienia (powinna to być umowa o pracę) i okresu, od którego zawarta jest umowa z pracodawcą. Pamiętajmy, że bank przychylniej patrzy na umowy zawarte na czas nieokreślony.

Starając się o kredyt na remont powinniśmy nastawić się na obszerną dokumentację i dość długi okres oczekiwania na decyzję banku. Z racji tego, że kredyty tego rodzaju udzielane są najczęściej na duże sumy, bank musi dokładnie zweryfikować, czy wnioskowana kwota wystarczy na realizację przedsięwzięcia. Musi także sprawdzić, czy jesteśmy rzetelnym kredytobiorcom i czy będziemy rzetelnie i terminowo spłacać zaciągnięty kredyt.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN