Kredyt preferencyjny przeznaczony jest do określonej grupy kredytobiorców. Aby otrzymać w banku tego rodzaju kredyt należy najczęściej spełnić dodatkowe wymagania formalne. W teorii tego rodzaju kredyt jest więc nieco ciężej otrzymać, niż zwykłą pożyczkę bankową. Warto jednak starać się o taki kredyt, ponieważ preferencyjne warunki są bardzo korzystne. Są one przy tym różne w zależności od tego, w jakim banku będziemy się starać o kredyt a także jakie ma być jego przeznaczenie. Korzystniejsze (niż w zwykłym kredycie bankowym) mogą być ogólne warunki umowy kredytowej, harmonogram spłaty kredytu, oprocentowanie, wymagane przez bank zabezpieczenia itp.

Różnica kwoty pomiędzy kredytem preferencyjnym a zwykłym pokrywana jest nie przez bank (w postaci ulgi), lecz przez państwo. Celem tych kredytów jest bowiem przede wszystkim skłanianie podmiotów gospodarczych oraz gospodarstw domowych do finansowania określonych celów polityki społecznej i gospodarczej państwa. Kredytem preferencyjnym może być więc kredyt z obniżonym oprocentowaniem skierowany do studentów, albo kredyt z dopłatami dla rolników, z przeznaczeniem na modernizację gospodarstw rolnych (na przykład na zakup urządzeń rolniczych).

Kredyty preferencyjne należy rozróżnić na poszczególne linie. Pierwsza z nich to linia RR, czyli kredyty na realizację inwestycji związanych z rolnictwem i rybactwem śródlądowym. Koleją jest linia Z, w ramach której udzielane są kredyty na zakup rolnych użytków. Linia PR skierowana jest do inwestorów, którzy chcą uzyskać kredyt preferencyjny na realizację projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych, ryb, skorupiaków, mięczaków a także na zakup udziałów oraz akcji.
Istnieje także linia MRcsk, w ramach której udzielane są kredyty z częściową spłatą kapitału. Kredyty te przeznaczone są dla młodych rolników na zakup użytków rolnych.
Ostatnie dwie linie to linia inwestycyjna K01 i linia obrotowa K02. W ramach tych linii udzielane są kredyty, z których środki finansowe przeznaczane są na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych a także działach specjalnych produkcji rolnej. Chodzi o takie działy, w których powstałe szkody są wynikiem działań natury, na przykład przez grad, długotrwałą suszę, powódź, huragan, lawina, uderzenie pioruna, przymrozki w porze wiosennej itp.

Poniżej prezentujemy przykłady przeznaczenia funduszy otrzymanych w kredycie w ramach powyższych, przykłądowych linii.
Przeznaczenie kredytu RR – na przykład: zakup użytków rolnych, zakup albo montaż instalacji technicznej, remont połączony z modernizacją budowli, które służą do produkcji rolnej.

Przeznaczenie kredytu Z – na przykład: zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego jest o charakterze rolniczym, przy czym inwestycja musi mieć na celu poprawę struktury rolniczej.

W styczniu bieżącego roku Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przyznała bankom, z którymi współpracuje, limity akcji kredytowej a także limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych. Dotyczą one wszystkich kredytów preferencyjnych, które banki planują udzielić w pierwszym kwartale 2016 roku. Rolnicy mogą więc ubiegać się o przyznanie tego rodzaju kredytu na określone cele. Dopłaty w pierwszym kwartale bieżącego roku mają wynieść 2,3 miliona złotych.
Bankami współpracującymi z Agencją Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa są: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., SGB Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Pekao S.A.

Ogólnie w bieżącym, 2016 roku udzielane mają być kredyty w ramach trzech linii kredytowych: RR, Z i PR.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN