Małżonkowie odpowiadają za zobowiązania kredytowe solidarnie, czyli nie po połowie. W przypadku solidarności dłużników bank może żądać całości lub części od wszystkich dłużników łącznie lub od każdego z osobna. Spłacenie kredytu przez jednego z dłużników zwalnia pozostałych. W przypadku rozwodu bank może żądać spłaty tylko od jednego byłego współmałżonka.