Konsekwencją podwyższenia wkładu własnego może być niższe oprocentowanie, co spowoduje obniżenie kosztów kredytu hipotecznego. Kredyt z 15 procentowym wkładem własnym jest dla banku mniej ryzykowny niż kredyt bez wkładu. Bank w takiej sytuacji może zaproponować niższe oprocentowanie długu. Od 1 stycznia 2016 roku kredytobiorca,  może dysponować 10 procentami  w gotówce, a pozostałe 5 procent może  przedstawić w formie skarbowych papierów wartościowych lub papierów NBP.