Do końca 2015 roku minimalny wkład własny, jaki musiał posiadać kredytobiorca, wynosił 10 procent wartości kredytowanej nieruchomości. Od 2016 roku wzrósł on do 15 procent. Wiele banków będzie jednak starało się pójść kredytobiorcom na rękę. Kredytobiorcy, którzy nie dysponują 15.procentowym wkładem własnym mogą spróbować objąć brakujące 5 procent ubezpieczeniem.