Kurs kredytu - zgodnie z projektem ustawy - miałby być wyliczany dla każdego kredytubiorcy indywidualnie. Ma to dotyczyć przewalutowywania kredytów walutowych. Projekt zakłada, że zasada ta miałaby dotyczyć jedynie tych kredytów, które zostały zaciągnięte na własne potrzeby (mieszkaniowe). Kredyty zaciągnięte na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej nie byłyby objęte tą ustawą.