Wyższy wymagany wkład to  zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego. Jednak część banków w swojej ofercie ma w dalszym ciągu kredyty, pozwalające zaciągnąć kredyty na 90 procent wartości nieruchomości. Niższy wkład własny oznacza najczęściej  wyższą marżę oraz dodatkowe koszty związane z zabezpieczeniem zobowiązania.  Wpłynie to  wyraźnie na koszt kredytu i wysokość rat.