Od 1 stycznia 2016 roku odsetki za opóźnienie nie będą mogły przekraczać stopy referencyjnej powiększonej o 5,5 procent  i pomnożonej przez dwukrotność. Oznacza to, że  odsetki maksymalne urosły  z 10 do 14 procent. Wprowadzone zmiany  mają zapewnić zwiększenie ochrony wierzycieli. Wszystkie odsetki za czas do 31 grudnia 2015 roku będą liczone według starych zasad.