Nowe zasady będą dotyczyły pozaodsetkowych kosztów kredytu. Nie będą mogły one przekraczać stawek umieszczonych w ustawie. Zostaną one ograniczone do 25 procent kwoty pożyczki i 30 procent za każdy rok umowy. Dodatkowo zostaną wprowadzone limity maksymalnych odsetek za opóźnienie w spłacie zobowiązań. Nie będą one przekraczać sześciokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.