Ministerstwo Finansów poinformowało, że projekt w sprawie pomocy dla kredytobiorców będą zgłaszali posłowie PO. Projekt został przygotowany w pierwszej połowie 2015 roku.

Minister Finansów podał do publicznej wiadomości, że rząd ma w planach rozszerzenie zakresu pomocy dla osób, które zaciągnęły kredyty w polskiej walucie, a które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W sumie kredytobiorcy mogliby liczyć na wsparcie finansowe w postaci kwoty do 1500 złotych. Okres trwania wsparcia wynosiłby 24 miesiące. Kto zdaniem Ministerstwa Finansów kwalifikowałby się do tego rodzaju pomocy finansowej? Przede wszystkim byliby to kredytobiorcy, którzy z przyczyn losowych utracili pracę, podupadli na zdrowiu i których obciążenie przez kredyt wynosi więcej, niż 60 procent ich dochodów. Na pomoc mogliby liczyć również kredytobiorcy, u których wartość kredytu przekraczałaby w 100 procentach wartość nieruchomości.

Wsparcie finansowe miałoby postać zwrotną, jednak tego rodzaju kredyt byłby nieoprocentowany. Co więcej, kredytobiorca, którzy go otrzyma, będzie mógł spłacać ten kredyt jeszcze na długo po tym, kiedy wsparcie już wygaśnie. Tylko w wyjątkowych przypadkach wsparcie mogłoby zostać zaliczone jako kredyt bezzwrotny.

Środki finansowe na pomoc dla kredytobiorców w ramach tego projektu pochodziłyby z funduszu wsparcia dla kredytobiorców. Na fundusz ten środki finansowe wpłacać będą zrzeszone w ramach projektu banki. Na chwilę obecną jest ich 11, jednak jak dodaje Związek Banków Polskich, w każdej chwili do projektu mogą dołączyć inne banki.

Wsparcie ze strony banków jest konieczne, aby pomoc kredytobiorcom znajdującym się w bardzo złej sytuacji finansowej można było pomóc. W ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zgromadzonych ma zostać w sumie 600 milionów złotych. Co więcej, jeśli suma ta okaże się niewystarczająca, aby pokryć zapotrzebowania wnioskodawców, banki miałyby dołożyć do funduszu jeszcze połowę tej sumy, czyli około 300 milionów złotych.

Niedawno projekt został złożony. Sejmowa komisja finansów przedstawiła w odpowiedzi poprawki do projekt. Jedną z nich miałby być okres wsparcia dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnym położeniu i dla których kredyt stał się zbyt dużym obciążeniem. Kwota 1500 złotych miesięcznie nie uległa zmianie. Zmienił się natomiast proponowany okres trwania tego wsparcia. Według sejmowej komisji finansów wsparcie finansowe dla kredytobiorców miałoby trwać nie 24, a 18 miesięcy.

Kolejna zmiana dotyczy jednostki, która miałaby rozpatrywać wnioski o wsparcie, składane przez kredytobiorców. W pierwszym projekcie zakładano, że decyzję o tym komu przyznać wsparcie finansowe, będzie podejmował starosta. Komisja zaproponowała jednak, aby zadanie to należało do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wsparcie finansowe miałoby zostać nieoprocentowane, co oznacza, że osoby którym udzielono wsparcia, zwracałyby jedynie kwotę, na którą udzielono kredyt. Zwrot należności następował będzie po okresie 2 lat od momentu, kiedy wsparcie zostało udzielone. Spłatę tej pożyczki można by rozłożyć na okres nawet 8 lat.

Zgodnie z założeniami projektu ws. pomocy dla kredytobiorców, wnioski o przyznanie nieoprocentowanego kredytu można by składać do końca grudnia 2018 roku. Tego rodzaju wsparcie finansowe z pewnością zainteresowałoby wiele osób, dla których kredyt stał się zbyt dużym obciążeniem, i które nie są już w stanie samodzielnie udźwignąć jego spłaty. Projekt nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN