Corocznie zmniejsza się liczba banków w Polsce. Wynika to nie tyle z faktu, że banki te są likwidowane, co przejmowane. Regularnie dochodzi do konsolidacji banków. Większe instytucje finansowe przejmują mniejsze, efektem czego jest mniejsza liczba nazw banków. Eksperci wskazują, że na rynku mają szansę przetrwać jedynie największe banki. Mniejsze i gorzej prosperujące instytucje finansowe zostaną po prostu wchłonięte przez czołowe spółki.
 To właśnie największe i najbardziej rozpoznawalne banki zyskują bowiem zaufanie klientów.