Kredyt towarowy można zaciągnąć w sytuacji, kiedy zwyczajna transakcja polegająca na sprzedaży i kupnie zostaje zamieniona na kredyt. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy termin zapłaty za produkt rynkowy zostanie odroczony w czasie. Jest to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy w danym momencie odnotowują deficyt finansowy.

Kredyt kupiecki jest tak naprawdę korzystny dla obu stron. Kupujący zyskuje możliwość zakupu towaru bez konieczności natychmiastowego uiszczenia całej opłaty za ów towar. Z kolei sprzedający zyskuje pewnego klienta, a tym samym ma gwarancję zbycia towaru. Jest to oczywiście sytuacja korzystna jedynie dla sprzedających, którym nie zależy na natychmiastowej zapłacie całej kwoty za swój towar, albo kiedy nie mogą oni znaleźć na swój towar kupca dysponującego całą kwotą potrzebną na zakup tego towaru.

Tego rodzaju kredyt jest o tyle korzystnym rozwiązaniem, że umożliwia nieprzerwane prowadzenie działalności handlowej. To z kolei przekłada się na utrzymanie w dobrem kondycji gospodarki handlowej.

Co warto wiedzieć na temat tego rodzaju kredytu? Kredyt kupiecki jest przede wszystkim kredytem krótkoterminowym. Opłata za towar rozkładana jest na kilka możliwych do spłaty rat. Z pewnością kredytu takiego nie moglibyśmy zaciągnąć na np. 20 lat, jak na przykład bankowy kredyt hipoteczny. Najbardziej popularnym okresem kredytowania w tego rodzaju pożyczce kupieckiej jest termin 30 dni.
Dodatkowo sprzedaż, która realizowana jest za pomocą tego rodzaju kredytu, może zostać zabezpieczona poprzez polisę ubezpieczeniową.
Kredyt kupiecki nie jest produktem bankowym. To kredyt, który jedna strona transakcji (sprzedający) udziela drugiej (kupującemu).

Niewątpliwą przewagą tego rodzaju biznesowego kredytu, w stosunku do produktu bankowego, jakim jest kredyt bankowy, jest elastyczność tej formy kredytowania. Z racji tego, że jest to bardziej umowna pożyczka, strony mogą dochodzić do indywidualnych ustaleń i porozumień w trakcie jej spłaty. Kupujący zainteresowany zakupem jakiegoś towaru ma natychmiastową gwarancję, że będzie mógł go nabyć.

Największą zaletą, jaka przemawia na korzyść kredytu handlowego, jest brak oprocentowania. Jeśli chcielibyśmy bowiem uzyskać kredyt bankowy, musimy liczyć się z koniecznością zapłaty prowizji bankowej, która zawarta jest w oprocentowaniu kredytu. W przypadku kiedy zaciągniemy kredyt towarowy, spłacamy jedynie kwotę zakupu towaru.

Z racji tego, że kredyt kupiecki udzielany jest przez prywatną firmę, a nie bank, przedsiębiorcy mogą mieć pewne obawy. Największą z nich jest z całą pewnością obawa przed niewypłacalnością kupującego. O ile banki mogą weryfikować wiarygodność i historię finansową swoich klientów, o tyle przedsiębiorcy teoretycznie nie mają takiej samej możliwości. Niemniej jednak mogą oni sprawdzać wiarygodność finansową potencjalnych kupujących, których przedsiębiorcy chcą udzielić kredyt kupiecki, dzięki wywiadowniom gospodarczym.

Jak więc widać, kredyt kupiecki stanowi doskonałą alternatywę dla pożyczki bankowej. Jest to tak naprawdę pożyczka pomiędzy stronami transakcji, która przynosi korzyść zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu. Kredyty kupieckie udzielane są przez przedsiębiorców innym przedsiębiorcom. Jeśli zatem kupujący nie chce iść do banku po oprocentowaną pożyczkę, może postarać się o uzyskanie od sprzedającego kredytu kupieckiego.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN