List zastawny to dłużny papier wartościowy. Do ich emitowania uprawnione są  banki hipoteczne. Podstawą ich emisji są hipoteki na kredytowanych nieruchomościach. Proponowane zmiany mają zwiekszyć poziom bezpieczeństwa wierzycieli z listów zastawnych, obniżając koszty kredytu.