W pierwszym kwartale 2015 wg raportu Amron – Sarfin dla Związku Banków Polskich zawarto ponad 42 tys. nowych umów kredytowych, co stanowi spadek wobec wcześniejszego kwartału o 1,9 proc. Wartość umów zawartych wyniosła 8,9 mld zł i to również jest o blisko 2 proc. mniej. Bankowcy zaznaczają, że zadziałał tu z pewnością efekt sezonu, gdyż początek roku z reguły przynosi gorsze dane, a obecne spadki nie są duże, co mogłoby stanowić dobry prognostyk na resztę roku – jednak, jak zaznaczono, wyraźnych czynników, które miałyby się przełożyć na poprawę akcji kredytowej po prostu nie widać.

A dzieje się to wszystko przy historycznie niskich stopach procentowych i stabilnych cenach mieszkań. Wg Amron – Sarfin zmiany cenowe na badanych głównych rynkach były mniejsze niż 100 zł za metr kwadratowy. Raport potwierdza niski wpływ na rynek kredytowy i mieszkaniowy programu MDM. Udział kredytów preferencyjnych w ogólnej akcji kredytowej w okresie od stycznia 2014 roku do marca 2015 roku wyniósł 7,43% w ujęciu wartościowym i 8,47% w ujęciu ilościowym.

Spadają koszty kredytu. Wg Amron – Sarfin od grudnia 2014 do marca 2015 średnia marża kredytu hipotecznego zmniejszyła się o 0,05 proc. i wynosiła 1,75 proc. Jeśli chodzi natomiast o oprocentowanie – spadło ono w tym samym okresie o 0,40 proc. i wyniosło przeciętnie 3,48 proc.

Marcin Moneta,    Dział Analiz WGN