Na stronie internetowej dedykowanej programowi „Mieszkanie dla Młodych” pojawiła się informacja o zmianach, jakie zostaną wprowadzone w ramach nowelizacji programu. Oto, jak zmieni się program.

Przede wszystkim zmianie ulegnie cel kredytu. Obecnie możliwe jest uzyskanie kredytu na zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego. Nowelizacja przyniesie poważną z punktu widzenia kupujących zmianę – w dalszym ciągu możliwy będzie zakup mieszkania i domu jednorodzinnego, jednak dodatkowo możliwe będzie także wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej.

Jednym z najbardziej krytykowanych rygorów programu był wiek kredytobiorców, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania w ramach programu MdM. Do tej pory z programu mogą korzystać tylko osoby, które nie ukończyły jeszcze 35 roku życia. Po nowelizacji zniknie ograniczenie wiekowe, ale tylko dla osób, które posiadają co najmniej troje dzieci.  Pozostali dalej będą objęci ograniczeniem wiekowym.

Kolejna zmiana na dotyczyć nabywców, którzy planują zakup pierwszego mieszkania albo domu i posiadanych przez nich nieruchomości. W chwili obecnej do dnia zakupu mieszkania albo domu objętego programem MdM, nabywca nie może być właścicielem innego lokalu mieszkalnego. Nie może on również posiadać spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu. Nowelizacja również w tym zakresie przyniesie istotne zmiany. Po nowelizacji zapis ten nie będzie bowiem dotyczył kupujących, którzy wychowują troje lub więcej dzieci.

Kolejna ważna zmiana - powierzchnia użytkowa ustalana jako podstawa do wyliczania kwoty dofinansowania. Do tej pory było to maksymalnie 50 metrów kwadratowych. Po nowelizacji nieruchomości będą mogły mieć maksymalnie 62 metry kwadratowe, ale tylko dla osób, które posiadają więcej niż troje dzieci. Pozostałych w dalszym ciągu będzie obowiązywał limit.

W chwili obecnej osoby, które mogą przystąpić do kredytu w sytuacji, kiedy nabywca nie posiada zdolności finansowej, to jedynie zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha oraz teściowie. Po zmianie znikną ograniczenia w tej kwestii, co otwiera drogę do programu „Mieszkanie dla Młodych” znacznie większej liczbie osób.

Zmieni się też wysokość dofinansowania w ramach programu. Teraz wynosi ono 10 procent dla osób, które nie posiadają dzieci na wychowaniu, oraz 15 procent dla tych, którzy dzieci posiadają. Po zmianach wysokość dofinansowania ulegnie zwiększeniu, ale tylko dla tych, którzy posiadają dzieci. Osoby bezdzietne dalej będą mogły liczyć na 10.procentowe dofinansowanie. Natomiast nabywcy wychowujący 1 dziecko mogą liczyć na 15 procent, zaś osoby mające na wychowaniu 2 dzieci – 20 procent. Na 30.procentowe dofinansowanie będą mogły liczyć osoby, które posiadają na wychowaniu3 i więcej dzieci.

Kolejna zmiana będzie dotyczyć wcześniejszej spłaty kredytu albo jego części, przekraczającej wysokość przyznanego dofinansowania. Na chwilę obecną nie ma w tej kwestii żadnych ograniczeń. Po nowelizacji programu zajdzie istotna zmiana – w takim przypadku konieczny będzie bowiem zwrot dofinansowania, oczywiście proporcjonalnie do okresy, jaki pozostał do 5 lat od dnia, w którym została zawarta umowa.

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje zmian, jakie mają być wprowadzone w ramach nowelizacji programu „Mieszkanie dla Młodych”. Pełna informacja o zmianach znajduje się na oficjalnej stronie internetowej programu.

Na koniec należy wspomnieć o tym, na kiedy planowane jest wprowadzenie zmian w programie. Otóż nowelizacja planowana jest na koniec II albo początek III kwartału bieżącego roku.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN