Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie prace nad nowym projektem rozporządzenia. Jego celem byłoby umożliwienie, aby podatek dochodowy na przykład od umorzonych kredytów hipotecznych, nie był pobierany. W chwili obecnej bowiem kredytobiorcy, którym umorzony zostanie kredyt, muszą zapłacić podatek dochodowy. Umorzone pożyczki traktowane są jako dochód. Nie wiadomo, kiedy Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nowe przepisy.