Kiedy chcemy kupić lokal mieszkalny albo dom, niejednokrotnie nie dysponujemy wystarczającymi środkami finansowymi na jego zakup za gotówkę. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi kredyt hipoteczny. Za jego pomocą możemy sfinansować zakup naszej nieruchomości. Decyzja o wyborze banku, który udzieli nam kredytu hipotecznego, nie powinna być jednak pochopna. Pamiętajmy, że kredyt mieszkaniowy wiąże się z koniecznością długoterminowej spłaty. Oczywistym jest, że na przestrzeni lat nasza sytuacja życiowa i finansowa będzie ulegać zmianom. Nie możemy więc przewidzieć, czy za 20 lat dalej będziemy obejmować dobrze płatne, kierownicze stanowisko albo będziemy prowadzić przez te wszystkie lata jakiś lukratywny biznes. W skrócie – nie możemy przewidzieć, czy zawsze będziemy dysponować środkami finansowymi na spłatę tego długoterminowego kredytu. Niemniej jednak na pewnym poziomie możemy zadbać o to, aby nasz kredyt hipoteczny nie liczył się dla nas z negatywnymi konsekwencjami.

Decydując się na kredyt mieszkaniowy dobrze przemyślmy wybór odpowiedniego banku. Od tej decyzji sporo bowiem zależy. Na co zatem powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, dokonując wyboru banku, w którym chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Kluczowym punktem jest wysokość oprocentowania kredytu. Koniecznie porównajmy ofertę kredytową różnych banków i zwróćmy uwagę na to, jak wysokie jest oprocentowanie. W tym miejscu należy być jednak niezwykle czujnym – niektóre banki, starając się przyciągnąć do siebie jak największą liczbę klientów, stosują pewne chwyty marketingowe. Dla przykładu, może nam się wydawać, że pewien bank oferuje kredyt z wyjątkowo korzystnym oprocentowaniem, a nie doczytamy, że będzie ono tak niskie jedynie przez pierwszy rok czy dwa lata okresu kredytowania, po czym wzrośnie. Paradoksalnie może się więc okazać, że bank oferujący najniżej oprocentowany kredyt hipoteczny, będzie oferować kredyt droższy, niż inny bank o wyższym, lecz stałym oprocentowaniu.

Kolejną kwestią są dodatkowe opłaty i prowizje, którą bank będzie pobierał, jeśli zechcemy spłacić nasz kredyt mieszkaniowy nieco wcześniej. Banki tracą w takiej sytuacji swój zarobek, toteż część z nich broni się przed wcześniejszą spłatą zobowiązania finansowego różnymi zapisami. Bank może więc zawrzeć w umowie zapis o opłacie karnej za samowolną, wcześniejszą spłatę kredytu itp. Jeśli nawet będziemy chcieli spłacić nasz kredyt hipoteczny wcześniej, lub nawet dokonać jedynie jednorazowej nadpłaty, skontaktujmy się zawsze wcześniej z naszym bankiem. Dopiero kiedy potwierdzi on na piśmie, że wyraża zgodę na wcześniejszą spłatę, bez obciążania nas karami, dokonajmy wpłaty.

Wybierając bank powinniśmy także zwrócić uwagę na to, jakich zabezpieczeń on wymaga. Część banków wymaga bowiem od kredytobiorców na przykład podpisania weksla in blanco albo dodatkowego ubezpieczenia na życie osoby, której kredyt zostanie przyznany. To oczywiście oznacza dla nas dodatkowe, często wysokie koszty.

To oczywiście tylko niektóre kwestie, na które koniecznie powinniśmy zwrócić uwagę podpisując umowę o kredyt hipoteczny. Jeśli jakikolwiek zapis umowy wzbudzi nasze obawy, koniecznie skonsultujmy te warunki z bankiem. Każdorazowo istnieje bowiem możliwość negocjacji zapisów w umowach. Pamiętajmy, że od tego jak będzie skonstruowana nasza umowa kredytowa, zależy to, czy w późniejszym czasie kredyt będziemy spłacać bez większych problemów. Chodzi przede wszystkim o to, abyśmy mogli cieszyć się z posiadania mieszkania albo domu, nie zaś zamartwiali źle podjętą decyzją co do banku, który udzielił nam kredytu.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN