Kredyt hipoteczny to zazwyczaj duże obciążenie dla domowego portfela. Raty hipoteki są najczęściej bardzo wysokie, w związku z czym pochłaniają sporą część domowego budżetu. To z kolei, po dłuższym okresie spłaty kredytu, może frustrować i stresować kredytobiorcę.

Jeśli w naszym domowym budżecie pojawią się dodatkowe środki finansowe, na przykład kiedy dostaniemy większą premię w pracy lub podwyżkę umożliwiającą odłożenie na poczet kredytu kolejnych wolnych środków, warto zastanowić się nad nadpłaceniem pożyczki.

Co da nam nadpłacenie hipoteki? Przede wszystkim możemy w ten sposób skrócić okres kredytowania, a często na tym najbardziej zależy osobom, które zaciągnęły w banku kredyt na mieszkanie albo dom. Inną możliwością jest zmniejszenie comiesięcznych rat, co również wydaje się korzystne – wprawdzie okres kredytowania się nie zmieni, jednak co miesiąc w naszym portfelu będzie zostawała nieco większa kwota pieniędzy, które będziemy mogli spożytkować na inne cele.

Wydaje się więc, że w sytuacji kiedy dostaniemy nagły zastrzyk dodatkowej gotówki, warto wpłacić te pieniądze na poczet naszego kredytu hipotecznego. Przed podjęciem tej decyzji powinniśmy jednak mocno się zastanowić. Przed dokonaniem wpłaty na konto bankowe koniecznie zapoznajmy się dokładnie z warunkami umowy, jaką podpisaliśmy z bankiem. Może się bowiem okazać, że zamiast polepszyć swoją sytuację (skrócić okres kredytowania albo obniżyć comiesięczną ratę pożyczki mieszkaniowej), osiągniemy wprost odwrotny efekt.

Co jest tego powodem? Okazuje się, że banki niechętnie przyjmują szybszą spłatę długu. Podejście takie nikogo oczywiście nie dziwi, ponieważ oczywistym jest, że instytucje finansowe (takie jak banki), zarabiają na prowizjach. Skrócenie okresu kredytowania powoduje, że zmniejsza się zarobek banku na danym kredycie. W związku z powyższym w umowach, jakie banki podpisują z kredytobiorcami, często zapisują pewne ograniczenia. Jednym z nich jest ograniczenie maksymalnej wysokości wcześniejszej spłaty hipoteki. Może to być na przykład nie więcej niż 15 lub 30 procent wartości pożyczki. Czasami banki starają się również zniechęcić kredytobiorców do tego, by szybciej spłacali swoje kredyty hipoteczne, zapisem o dodatkowych opłatach nakładanych na nich w przypadku wcześniejszej spłaty lub chęci wpłacania co miesiąc większej kwoty.

Z cała pewnością nie powinniśmy podejmować decyzji o wcześniejszej spłacie na własną rękę. Jeśli chcemy nadpłacić nasz kredyt hipoteczny, koniecznie skontaktujmy się wcześniej z bankiem. Samowolne wpłacenie na konto banku nadprogramowej gotówki może bowiem skutkować nałożeniem na kredytobiorcę kary, co mija się z celem nadpłat. Jeśli bank wyrazi zgodę na wcześniejszą spłatę hipoteki, albo zwiększenie kwoty comiesięcznych rat, najpewniej będzie oczekiwał zapisania takiego uzgodnienia w aneksie do umowy. Dopiero po jego podpisaniu możemy dokonać nadpłatę.

Jak więc widać, nadpłata kredytu hipotecznego jest korzystna dla kredytobiorcy, o ile nie wiąże się to z żadnymi sankcjami finansowymi ze strony banku. Przed samowolnym dokonaniem wpłaty koniecznie skontaktujmy się więc z naszym bankiem, aby ustalić, czy dokonanie nadpłaty jest możliwe, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Dopiero wówczas będziemy mogli mieć pewność, że nadpłata hipoteki pozwoli nam zaoszczędzić, a nie stracić.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN