Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości to wartość danej nieruchomości, jaką określa bank. Dokonuje on tego zgodnie z przepisami ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Zazwyczaj wartość ta nie jest wyższa, niż wartość rynkowa nieruchomości. Nie powinna być również wyraźnie zaniżona.