Takie określenie niejednokrotnie pojawia się w umowie o kredyt pomiędzy bankiem a klientem. Bankowe rozliczenia pieniężne to bankowe operacje, które polegają na dokonywaniu zmian w stanie środków na rachunku bankowym. Dokonuje się ich na zlecenie klienta albo w wyniku czynności, które z mocy prawa powodują takie zmiany. Prowadzi się je w formie gotówkowej i bezgotówkowej.