Jednym z takich pojęć jest WIBOR. Dosłownie oznacza to Warsaw Inter-bank Offered Rate. WIBOR to średnia stopa procentowa, po jakiej największe polskie banki mogą udzielić innym bankom pożyczki. Pożyczka ta udzielana jest w polskiej walucie na ustalony pomiędzy bankami okres. Aktualna wysokość Warsaw Inter-bank Offered Rate można sprawdzić w prasie gospodarczej oraz na stronach www poświęconych rynkowi finansowemu.