Według obecnie obowiązujących przepisów umorzone kredyty traktowane są jako przychód, od którego należy zapłacić podatek dochodowy. To samo tyczy się innych pożyczek bankowych. Ministerstwo rozpoczęło intensywne prace nad projektem rozporządzenia. Dzięki niemu możliwe byłoby niepobieranie podatku dochodowego między innymi od kredytów hipotecznych, które zostały umorzone. Póki co nie wiadomo jeszcze, kiedy nowe przepisy miałyby wejść w życie.