Obowiązek podatkowy tego rodzaju powstaje w momencie, gdy zostanie złożone oświadczenie o ustanowieniu tej hipoteki. Dotyczy to także sytuacji, gdy zawarta zostanie umowa ustanowienia hipoteki. Podatek będziemy musieli również zapłacić jeśli np. podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w czasie 5 lat.