Bankowy Rejestr działa na tej samej podstawie, co Biuro Informacji Kredytowej.
O umieszczeniu wpisu w bazie danych BR decyduje bank będący wierzycielem.
Trafimy do Bankowego Rejestru jeśli całkowita wartość zadłużenia przekroczyła 200 złotych.
Dodatkowo musi upłynąć co najmniej 60 dni od daty wymagalności zobowiązania.
Dłużnik zostanie wpisany w RB, jeśli  po 60 dniach bank wyśle  zawiadomienie o możliwości wpisu do Rejestru Bankowego a dłużnik nie ureguluje zobowiązania w ciągu 30 dni.