Eksperci przewidują wzrost stóp procentowych w drugiej połowie przyszłego roku.
Bank Anglii oszacował  konsekwencje  zmiany dla kredytobiorców.
Za gospodarstwa domowe będące w gronie zagrożonych bank uważa takie, które na obsługę zadłużenia przeznaczają ponad 40 procent swoich przychodów.
W ostatnich latach spadł wskaźnik zadłużenia w stosunku do przychodów gospodarstw domowych.
Dwuprocentowy wzrost stopy procentowej dla kredytów hipotecznych może skutkować wzrostem liczby kredytobiorców mających problemy ze spłacaniem zadłużenia.