Od stycznia do września 2014 roku banki podpisały 131 tys. umów kredytowych na łączną wartość 27,6 mld zł.

Według prognozy Związku Banków Polskich,  rok zakończy się liczbą około 180 tys. udzielonych kredytów na kwotę 38 mld zł.

Jeśli ktoś nie posiada wkładu własnego, wystarczy, że posiada już nieruchomość wartości choćby 100 tys. złotych i może bez problemu składać wniosek kredytowy.

Jeżeli kredytobiorca nie posiada  nieruchomości, zabezpieczyć jego kredyt może  rodzic posiadający mieszkanie lub dom.