Do końca bieżącego, 2014 roku, osoba, która chce zaciągnąć w banku kredyt hipoteczny musi posiadać jedynie 5 procent wkładu własnego. Od stycznia to się jednak zmieni. Wówczas potencjalny kredytobiorca będzie bowiem musiał posiadać już 10 procent wkładu własnego do kredytu na mieszkanie.
Wielu Polaków już teraz, przy 5-procentowany wkładzie własnym, ma problemy, skąd pozyskać środki finansowe. Jaki będzie dla banków i kredytobiorców przyszły rok? To się dopiero okaże.