Chodzi o testy wytrzymałościowe. Miałyby być one przeprowadzone na wypadek, gdyby frank szwajcarski miał się umocnić.
Z informacji, jakich udzieliła Rada Gospodarcza wynika, że w najbliższym czasie nie będzie możliwości finansowego wsparcia dla kredytobiorców z budżetu państwa.
Stress-testy mają zweryfikować, czy banki są przygotowanie na umocnienie franka szwajcarskiego, w którym wielu Polaków posiada w dalszym ciągu kredyty.