Termin, w jakim Resort Sprawiedliwości wnioskuje o zajęcie stanowiska, przypada na dzień 16 października 2016 roku.
Niedawno Rada Polityki Pieniężnej podjęła bowiem decyzję o tym, by stopa lombardowa została zmniejszona do 3 procent, wobec wcześniejszych 4 procent. Tym samym maksymalny poziom odsetek ustawowych nie może być większy, niż 12 procent.
Mimo to rządowe rozporządzenie mówi, że odsetki ustawowe będące formą odszkodowania za zwłokę w płatności, są oprocentowane na poziomie 13 procent.
Dlatego właśnie Resort Sprawiedliwości wnioskuje o odniesienie się do tych rozbieżności.