Bank ma prawo zablokować środki dostępne na koncie dłużnika do wysokości kwoty, która jest egzekwowana. W sytuacji, kiedy organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności dłużnika z jego rachunku bankowego, egzekucja odnosi się do wszystkich kont bankowych dłużnika, które prowadzi bank. Nawet więc jeśli kwota potrzebna do zaspokojenia spłaty zobowiązania znajduje się na jednym rachunku bankowym, bank i tak zablokuje wszystkie konta dłużnika.