Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe z 4 na 3 procent. Analitycy rynku są jednak zdania, że nie wpłynie to wcale korzystniej na kredyty konsumpcyjne. Te bowiem w dalszym ciągu mogą być równie drogie, pomimo faktu, że maksymalny koszt oprocentowania takiej pożyczki wyniesie 12 procent. Analitycy rynku są zdania, że instytucje finansowe będą starały się znaleźć inne sposoby, aby nie odnotowywać niższych wpływów. Jednym z nich może być na przykład wyższa prowizja za kredyt.