Resort rozpoczął prace nad nowym projektem założeń. Zmiany miałyby objąć zakres doradztwa a także pośrednictwa na rynku kredytów hipotecznych. Regulacje zwiększyłyby wymagania stawiane kredytodawcom, czyli bankom, a także pośrednikom, którzy takie kredyty hipoteczne udzielają.
Dyrektywą objęte byłyby umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką albo innym prawem, które związane jest z nieruchomością. Zmiany objęłyby ponadto umowy o kredyt, którego przeznaczeniem ma być pokrycie nabycia albo utrzymania prawa własności nieruchomości gruntowych.
Jeśli chodzi o usługi doradcze, to będą mogły świadczyć je tylko wybrane podmioty. W przypadku pośredników kredytowych planowane jest ustanowienie nadzoru oraz regulację posiadanych przez nich kompetencji.