Okres kredytowania rozłożony nawet na 40 lat zachęca wielu potencjalnych kredytobiorców do zainteresowania się pożyczką. Im dłuższy okres kredytowania, tym niższa miesięczna rata, możliwa do udźwignięcia przez kredytobiorcę.
Należy jednak pamiętać o tym, że w rzeczywistości wydłużanie okresu spłaty kredytu nie jest dla kredytobiorców korzystne. Kwota odsetek wynikłych z większej ilości lat do spłaty, może zwiększyć wysokość odsetek bankowych nawet o 40 procent.