Bankowy tytuł egzekucyjny oznacza wyrażenie zgody przez bank na dokonanie bezzwłocznej windykacji należności. Do sytuacji takiej dochodzi, kiedy kredytobiorca nie spłaca swojego długu w terminie, na przykład w przypadku, gdy zaciągnął w banku kredyt hipoteczny.
Posiadając bankowy tytuł egzekucyjny bank nie musi wytaczać kredytobiorcy procesu. Może on natomiast wszcząć bezpośrednio u komornika procedurę windykacyjną.