Akredytywa stanowi formę bezgotówkowych rozliczeń, które dokonuje się za pośrednictwem banku. To zdecydowanie najczęściej stosowana forma zabezpieczenia interesów wszystkich stron danej transakcji handlowej.
Najczęściej jest ona stosowana, gdy kontrahenci nie mają pełnego zaufania do partnera i nie są w pełni przekonani, czy wywiąże się on ze swoich zobowiązań finansowych.
Zadaniem banku jest pośredniczenie w transakcji pomiędzy kupującym a sprzedającym.