Do kwoty naszego kredytu doliczane są różne opłaty. Najczęściej słyszymy o prowizjach, ubezpieczeniach i odsetkach. Co jeszcze może doliczyć nam do kredytu bank?
Niektóre banki pobierają prowizję za rozpatrzenie wniosku. W sytuacji, gdy umowa nie zostanie podpisana, kwota ta jest zwracana.
Banki często zamieszczają w umowie zapis o prowizji rekompensacyjnej - jest to prowizja płacona przez klienta w sytuacji, gdy wcześniej spłaci on kredyt. Prowizje mogą być również pobierane za zmiany dokonane w umowie.
Możemy spodziewać się także opłat skarbowych, czyli kosztów, które są ponoszone na rzecz Skarbu Państwa, np. za ustanowienie hipoteki itp.