Nieustalona wysokość długu obejmuje między innymi odsetki ustawowe i koszty windykacyjne.
Zadaniem hipoteki kaucyjnej jest zabezpieczeniem wierzytelności, którego zabezpieczenie nie było możliwe w dniu, kiedy określano jej wartość.
Jednym z przykładów zastosowania hipoteki kaucyjnej może być zabezpieczenie kredytu w obcej walucie, kiedy to przyszły kurs walutowy nie jest jeszcze znany.
Hipoteka kaucyjna została jednak zniesiona w 2011 roku i obecnie nie istnieje taka forma zabezpieczenia