Zaciąganie zobowiązania kredytowego na lata wiąże się z wieloma wątpliwościami. Obawiamy się nie tylko tego, czy dostaniemy kredyt, ale także czy podołamy spłacie. Dla banku, udzielenie finansowania dla dwóch lub więcej osób, wiąże się z niższym ryzykiem. Podobnie dla kredytobiorców,  wspólny kredyt to sposób na odpowiedzialne podejście do zabezpieczenia się przed losowymi przypadkami trudności w spłacie rat. O tym, że kredyty mieszkaniowe łatwiej zaciągnąć w dwie lub więcej osób niż w pojedynkę, potwierdzają także dane z bazy BIK. Obecnie w Polsce kredyt mieszkaniowy najczęściej zaciągany jest przez dwie osoby (63%), bez względu na to, czy żyją w związku małżeńskim czy partnerskim.

Taki poziom utrzymuje się od trzech lat. Para uzyskuje także wyższą wartość kredytu mieszkaniowego niż singiel. Średnia kwota nowego kredytu na wymarzone „M” dla jednej osoby wyniosła w 2020 r. 259,3 tys. zł, podczas gdy dla co najmniej dwóch współkredytobiorców było to 309,6 tys. zł, tj. o 19% więcej. Wprawdzie kredyt łatwiej jest uzyskać we dwójkę niż samemu, połączenie dochodów dwóch lub więcej osób jako źródła spłaty jednego kredytu to szansa na wzrost zdolności kredytowej. Jednak trzeba pamiętać, że obydwie osoby ponoszą solidarną odpowiedzialność przed bankiem w sytuacji problemów z terminowym wywiązywaniem się z zobowiązania. Oznacza to, że bank może oczekiwać zwrotu zadłużenia od każdego z nich.

W podjęciu tak ważnych decyzji, jakim jest kredyt zwłaszcza ten wieloletni mieszkaniowy, pomaga  Analizator Kredytowy BIK. To proste w obsłudze narzędzie, które obliczy obiektywne szanse na kredyt. Uwzględni przy tym dane z aktualnego raportu kredytowego. Weźmie pod uwagę te same informacje, które analizuje bank przy ocenie wniosku, czyli: dotychczasową terminowość spłat, ocenę wiarygodności (scoring), relację wydatków do dochodów oraz obciążenie kredytami. Zaletą jest możliwość wielokrotnego dokonywania kalkulacji. Jeśli algorytm Analizatora zauważy, że można zwiększyć szanse na otrzymanie kredytu, to zaproponuje opcje i pozwoli ponownie przeliczyć wyniki.

Warto wiedzieć, że dowolna liczba kalkulacji, dla różnych kredytów, wykonywana przy pomocy Analizatora, nie wpływa ani na scoring, ani na ocenę banków. Trzeba jednak mieć świadomość, że narzędzie to nie pełni funkcji pośrednika ani nie wskazuje konkretnych ofert bankowych. Obliczenia Analizatora Kredytowego BIK są symulacją, mają charakter poglądowy i edukacyjny, a decyzja o przyznaniu kredytu zależy wyłącznie od danego banku.

źródło: BIK