„Plan na własne M” to nowy produkt ubezpieczeniowy, z którego klienci indywidualni będą mogli skorzystać od listopada w Banku BNP Paribas. Nowe rozwiązanie obejmuje ubezpieczenie nieruchomości oraz rozszerzenie o dodatkowo o ubezpieczenie ruchomości domowych, ubezpieczenie ruchomości od kradzieży z włamaniem i rozboju oraz OC w życiu prywatnym. Oba pakiety zostały przygotowane przez BNP Paribas Cardif w Polsce, spółkę ubezpieczeniową z Grupy BNP Paribas.

„Współpraca w ramach Grupy BNP Paribas pozwala nam na wzbogacanie naszych usług o konkurencyjną ofertę nowoczesnych produktów wysokiej jakości. Produkt ubezpieczeniowy, który proponujemy naszym klientom gwarantuje kompleksową ochronę przy minimum formalności. Proces zawierania ubezpieczenia i obsługi szkód jest prosty i szybki, a oferta rozszerzona jest o szereg dodatkowych usług. Wierzymy, że zapewni to klientom pełny komfort oraz poczucie bezpieczeństwa” – komentuje Tomasz Dymowski, Dyrektor Zarządzający Pionem Produktów Detalicznych i Biznesowych w Banku BNP Paribas.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres roku w oparciu o tylko jeden dokument – wnioskopolisę. Ułatwieniem jest to, że polisa odnawia się automatycznie co 12 miesięcy – wystarczy, że klient zabezpieczy na koncie środki na opłacenie składki, a ochrona nadal będzie obowiązywała. Składka jest opłacana co miesiąc, a jej wysokość zależy od wybranego wariantu. Szkody do 5 000 zł, które stanowią ok. połowy przypadków, są likwidowane w ramach szybkiej ścieżki z uproszczoną dokumentacją. Dodatkowo w ubezpieczeniu „Plan na własne M” nie ma udziału własnego. Ponadto niezależnie od ewentualnej wypłaty odszkodowania, suma ubezpieczenia pozostaje cały czas taka sama, jak w chwili zawarcia umowy.

Przedmiotem ubezpieczenia nieruchomości może być mieszkanie, dom jednorodzinny, dom jednorodzinny w budowie oraz garaż. W rozszerzonym pakiecie, w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych chronione jest mienie nie tylko znajdujące się w ubezpieczonym budynku, ale również podczas przeprowadzki. Dodatkowo przenośny sprzęt elektroniczny (np. telefon, laptop, aparat) jest ubezpieczony od kradzieży z włamaniem do samochodu zaparkowanego poza posesją, a mienie osobiste od rozboju dokonanego poza miejscem ubezpieczenia. Zabezpieczone są również rzeczy osobiste gości znajdujących się w domu lub mieszkaniu. Natomiast w ramach OC w życiu prywatnym włączone są zdarzenia na terenie całej Polski.

„Ubezpieczenie mieszkań i domów zostało wskazane jako 3. najważniejszy produkt ubezpieczeniowy po ubezpieczeniu na życie i NNW wg danych z infuture.institute, co potwierdza, jak ważny dla klientów jest to produkt. Przygotowana przez nas oferta ubezpieczenia w formule od wszystkich zdarzeń oznacza, że umowa chroni od wszelkich nieprzewidzianych sytuacji w okresie ubezpieczenia, również tych niezdefiniowanych, o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela. Wzbogacenie ubezpieczenia o usługi, takie jak pokrycie kosztów wynajmu lokalu zastępczego lub zwrot kosztów ochrony prawnej w związku z roszczeniami osób trzecich, daje klientom kompleksowe wsparcie” uzupełnia Grzegorz Jurczyk, CEO BNP Paribas Cardif w Polsce.

Ubezpieczenie jest oferowane we współpracy z Compensą (grupa VIG – Vienna Insurance Group) jako reasekuratorem oraz VIG Ekspert (grupa VIG), który pełni rolę likwidatora szkód.