W ujęciu liczbowym banki przyznały o 34,7% mniej kredytów w rachunku bieżącym, o 21,6% mniej kredytów obrotowych oraz o 9,3% inwestycyjnych. Spadła także wartość udzielonych we wrześniu 2020 r. kredytów inwestycyjnych o 22,8%, kredytów w rachunku bieżącym o 17,3% oraz obrotowych o 11,4%.

W trzech pierwszych kwartałach 2020 r. banki udzieliły łącznie 98,2 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom (-32,1%) na łączną kwotę 12,712 mld zł (-28,9%), w tym: 6,8 tys. kredytów inwestycyjnych (-28,1%) na kwotę 2,052 mld zł (-38,8%), 34,5 tys. kredytów obrotowych (-30,3%) na kwotę 5,449 mld zł (-23,7%) oraz 26,8 tys. (-34,9%) kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 3,345 mld zł (-26,1%).

Wrześniowy odczyt Indeksu Jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,17% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości we wrześniu kształtowały się tak w ujęciu wartościowym – kredyty inwestycyjne 1,88%, kredyty obrotowe 8,1% oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,36%. We wrześniu 2020 r. w porównaniu do sierpnia 2020 r. poprawił się (spadł) ogólny indeks jakości o 1,42. Również polepszył się (spadł) indeks w okresie 12 miesięcy o 1,73%. Obecnie pozytywnym zjawiskiem jest jego polepszenie pomimo niekorzystnego stałego trendu pogarszanie się od czterech lat. Osiągnął on we wrześniu najniższą (najlepszą) wartość od 2016 r. Źródłem polepszenia są dwa czynniki: tarcze finansowe pozwalające zachować płynność finansową w obliczu spadku sprzedaży oraz korzystanie z wakacji kredytowych. Zmiana wartości Indeksu w okresie 12 miesięcy jest jednak zróżnicowana co do wartości. Najwyższe polepszenie o 2,8% wystąpiło w  przypadku kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych o 1,83%, a najniższe w przypadku kredytów w rachunku bieżącym o 0,8%

Na 11,2 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom we wrześniu br., 5,3 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,3%) i 2,8 tys. handlowe (25,0%). Łącznie więc ponad 72% udzielonych we wrześniu kredytów przypada na te sektory. Z łącznej kwoty 1,496 mld zł, banki udzieliły 620 mln zł (41,5%) kredytów firmom z sektora usług oraz 394 mln zł (26,3%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 67,8% łącznej wartości udzielonych kredytów we wrześniu 2020 r.

W okresie styczeń – wrzesień 2020 r. najwyższe spadki liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-33,7%) oraz produkcji (-33,3%) i handlu (-32,2%). W ujęciu wartościowym w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. najwyższa ujemna dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora produkcyjnego (-32,5%). We wrześniu nie był jednak kontynuowany spadek zanotowany w sierpniu. We wrześniu w stosunku do sierpnia (m/m) we wszystkich sektorach BIK odnotował wysokie wzrosty. W ujęciu liczbowym, jak i wartościowym najwyższe wzrosty dotyczyły kredytów udzielanych firmom z sektora produkcji: (+20,3%) oraz (+33,5%). Najniższe, ale nadal dodatnie dynamiki, związane były z akcją kredytową skierowaną do firm z sektora handlu: odpowiednio (+11,7%) oraz (+10,2%).

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) we wrześniu 2020 r. spłacane były kredyty przez firmy handlowe – we wrześniu wartość indeksu wyniosła 4,44%. Wartość Indeksu jest najniższa od 2016 r. W okresie ostatnich 12 miesięcy Indeks polepszył się (spadł) o (-1,61). Najlepszy odczyt we wrześniu odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on tylko 2,65%, ponadto jego odczyt polepszył się (spadł) w okresie ostatnich 12 miesięcy o (-2,02).

źdódło: BIK