W ujęciu wartościowym w sierpniu 2020r udzielono pożyczek na kwotę niższą o 40,8% niż w roku poprzednim. Ze zgromadzonych danych wynika, że łączna sprzedaż pożyczek wyniosła 370 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 165,4 tys w ujęciu liczbowym. Natomiast średnia wartość pożyczki pozabankowej udzielonej w sierpniu 2020r. Wyniosła 2236, co oznacza że była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w analogicznym okresie 2019r o 12,2%.

W okresie między styczniem a sierpniem 2020r banki i SKOKi udzieliły o 28,2% mniej pożyczek niż przed rokiem. Przyznane pożyczki opiewały na kwotę niższą o 38% w porównaniu do roku 2019. Łącznie w pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku udzielono 1350,3 tys pożyczek na łączną kwotę 3,044 mld zł. Z czego 32,5% wartości pożyczek udzielono na kwoty powyżej 5 000 zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 8,6% sprzedaży.

źródło: BIK