W okresie styczeń–luty 2020 r. firmy pożyczkowe udzieliły o 1,6% więcej pożyczek niż w analogicznym okresie zeszłego roku. W ujęciu wartościowym w dwóch pierwszych miesiącach 2020 r. firmy pożyczkowe udzieliły finansowania na kwotę niższą o 4,1% niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Łącznie w okresie styczeń–luty 2020 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły 471 tys. pożyczek na łączną kwotę 1,134 mld zł. Średnia wartość udzielonej w lutym 2020 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 391 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w lutym 2019 r. o 6,3%.

W okresie styczeń–luty 2020 r. 38,8% wartości udzielonych pożyczek było na kwoty powyżej 5 000 zł. W ujęciu liczbowym stanowiły one jednak tylko 10,9% sprzedaży w okresie styczeń–luty 2019 r.

Dodatnia dynamika liczby udzielanych pożyczek w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2020 r. dotyczyła czterech przedziałów: niskokwotowych (< 1 tys. zł) i wynosiła (+0,3%), z przedziału 1–1,5 tys. (+10,6%), 1,5–2 tys. (+9,9%) i z przedziału 2–3 tys. zł (+6,7%). W dwóch przedziałach 3–5 tys. oraz > 5 tys. zł dynamika była ujemna – odpowiednio (-4,1%) oraz (-11%).

W ujęciu wartościowym dodatnia dynamika dotyczyła również pożyczek z tych samych przedziałów kwotowych i odpowiednio wynosiła (+5,9%), (10,4%), (9,2%) i (5,6%). Ujemną dynamikę w ujęciu wartościowym w porównaniu do dwóch pierwszych miesięcy 2019 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego: 3–5 tys. zł i powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (-2,7%) oraz (-15,3%).