Biuro Informacji Kredytowej przeprowadziło badania mające na celu określenie zależności między cenami na rynku nieruchomości a ich wpływem na dynamikę wartości przyznawanych kredytów mieszkaniowych. Analitycy porównali dane o wartości kredytów mieszkaniowych pochodzących z BIK z cenami nieruchomości pozyskanych z Bazy Cen Nieruchomości Cenatorium.

Dane dotyczyły ośmiu największych polskich miast z IV kwartałów lat 2014-2018. Z pozyskanych danych wynika, że przeciętna wartość kredytu mieszkaniowego dla Warszawy, Wrocławia, Poznania, Krakowa, Gdańska, Lublina, Łodzi oraz Olsztyna plasowała się na poziomie 341,08 tys. zł. Najwyższy kredyt na kwotę 397,55 tys. zł został przyznany w Warszawie, natomiast najniższy- 261,97 tys. zł w Olsztynie, następnie w Lublinie na kwotę 277,1 tys. zł oraz w Łodzi 269,65 tys. zł. w pozostałych analizowanych miastach średnia wartość przyznanego kredytu przekroczyła 300 tys. zł. Przy założeniu że wkład własny stanowi 20%, średnia wartość zakupionej nieruchomości w Stolicy z udziałem pożyczki w IV kw. 2018 r, była równa 477 tys. zł.

Z tych ośmiu miast najniższą dynamikę średniej wartości udzielonego kredytu mieszkaniowego w IV kw. 2018r. do IV kw. 2017r. odnotowaliśmy w Warszawie – tylko 3,5%. Najwyższą zaś w Łodzi 17,8%.

Korzystając z danych pozyskanych z Bazy Cen Nieruchomości Cenatorium zestawiono dynamiki wzrostu cen w ośmiu polskich miastach od IV kw. 2017 r. do IV kw. 2018 r. Najwyższą dynamikę cen odnotowano na rynku mieszkań o powierzchni do 35mkw, wzrost o 14% w Warszawie, natomiast lokale o metrażu między 70 a 80 mkw zanotowały najniższą dynamikę, o 4%. W przypadku Łodzi najniższa dynamika wzrostu dotyczyła mieszkań o powierzchni między 80 a 100 mkw i wynosiła 8,01%. Natomiast najwyższą ponad 20% dynamiką wykazano w lokalach o metrażu 35–40 m2 oraz powyżej 100 m2.

Na dynamikę wartości średniej kwoty udzielanego kredytu mieszkaniowego, poza wzrostem cen nieruchomości, wpływają również inne czynniki, do których należą m.in posiadanie oszczędności oraz sprzedaż innych aktywów nieruchomościowych które zwiększają wkład własny. Nie dotyczy to zazwyczaj osób młodych kupujących pierwsze mieszkanie, w przypadku których wkład własny jest zazwyczaj na poziomie 10 –20.


źródło: BIK