Z raportu BIK dotyczącego rocznej dynamiki wartości wnioskowanych kredytów wynika, że w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOKI-i złożyły zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 26,7% porównując rok do roku.

Dane pozyskane w marcu są wyższe od tych z lutego o 9,1 punktów procentowych. Również porównując luty do stycznia zanotowano tendencję wzrostową na poziomie 10,7 p.p. W trzech tegorocznych odczytach można zauważyć odwrót od spadkowej tendencji w grudniu 2018 roku, kiedy to wartość odczytów była najniższa od września 2012 roku.

W marcu 2019 o kredyt mieszkaniowy wnioskowało, łącznie 4500 tys. osób. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2018, kiedy to wnioski złożyło 41,37 tys. osób nastąpił wzrost o 8,8%. Wzrosła również średnia kwota wnioskowanego kredytów, w marcu 2019 wyniosła 271,25 tys i wzrosła o 11,1 % względem roku 2018.

„Marcowy odczyt Indeksu spowodowany jest wzrostem średniej wartości wnioskowanego kredytu, któremu towarzyszy wzrost liczby wnioskodawców. Wysoka wartość Indeksu wynika więc z połączenia obu tych pozytywnych czynników. W styczniu 2019 r. spadek liczby wnioskodawców został częściowo skompensowany wzrostem średniej kwoty wnioskowanego kredytu, co dało łączny odczyt na poziomie 6,9%. W marcu i lutym wrosła zarówno liczba, jak i średnia kwota wnioskowanego kredytu.

Rok 2019 na rynku kredytów mieszkaniowych będzie niewątpliwie bardzo ciekawy. Czy wystąpią dwie przeciwstawne tendencje, tj. spadek liczby wnioskodawców i wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu, jak to miało miejsce w styczniu, czy też będzie rosnąć zarówno liczba wnioskodawców, jak i średnia wartość wnioskowanego kredytu, jak miało to miejsce w marcu i lutym. Zobaczymy w kolejnych miesiącach”- komentuje prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej