Największy wzrost zaobserwowano w przypadku limitów na kartach kredytowych, nastąpił wzrost na poziomie ponad 35%. Znacznie zwiększyły się również limity kredytów konsumpcyjnych, w porównaniu z lutym 2018 to wzrost o 10,9%. W perspektywie liczbowej zanotowana wzrosty sprzedaży kart kredytowych, o 29,6% oraz limitów kredytowych, które zwiększyły się o 1,6%.

W ujęciu wartościowym, rok do roku, kredyty mieszkaniowe zmniejszyły się o 4,9%. Natomiast w perspektywie liczbowej odnotowały spadek o 18,4%. W tym ujęciu spadła również ilość kredytów konsumenckich, o –1,8%.

Największy wzrosty odnotowano w segmencie kart kredytowych, w lutym 2019 roku wydano ich o 18,1% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku a ich wartość zwiększyła się o 27,5%.

W lutym br. instytucje bankowe przyznały kredyty konsumenckie na kwotę 6,87 mld, natomiast mieszkaniowych na 4,36 mld. Należy zaznaczyć, że występuję tendencja malejąca w ujęciu liczbowym, w udzielaniu kredytów mieszkaniowych. W stosunku rok do roku udzielono o 12,4% mniej kredytów mieszkaniowych. Natomiast w perspektywie wartościowej wynik utrzymuje się na poziomie +2,4%.

W przypadku kredytów konsumenckich w lutym 2019 roku przyznano ich 516,7 na łączną kwotę 6,86 mld zł. w porównaniu rok do roku jest to w ujęciu liczbowym spadek o 1,8% natomiast w ujęciu wartościowym wzrost o 10,9%.

„W lutym 2019 r. dodatnie dynamiki liczby udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły jedynie kredytów średnio i wysokokwotowych. Wynika to z wydłużania okresu kredytowania, co przy stabilnym poziomie stóp procentowych i rosnących dochodach, powoduje wzrost średniej wartości udzielanych kredytów konsumpcyjnych. Kredyty powyżej 20 tys. stanowią już 70% wartości wszystkich udzielanych kredytów konsumpcyjnych”- komentuje prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

W lutym br. banki udzieliły w sumie 16,8 kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 4,36 mln. W porównaniu z anlogicznym okresem 2018 roku to spadek zarówno w ujęciu liczbowym jak i wartościowym: odpowiednio o 18,4% i 4,9%.

„Lutowe obserwacje rynku kredytów mieszkaniowych w 2019 r. potwierdzają grudniowe odczyty Indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe, który sygnalizował spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. W grudniu 2018 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 25,54 tys. osób tj. aż o 37,2% mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Z uwagi na czasowe przesunięcie momentu wnioskowania o kredyt mieszkaniowy i jego udzielenia efekt grudnia 2018 r. znalazł swoje odzwierciedlenie w sprzedaży lutego 2019 r. Dużemu ponad 18% spadkowi liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych, towarzyszy również spadek ich wartości jednak tylko o 4,9%.

Zjawisko to wynika głównie ze struktury udzielanych kredytów, z których już ponad 66% wartości dotyczy przedziału kwotowego powyżej 250 tys. zł. Ujemne dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym dotyczą jedynie kredytów do 250 tys. zł. Liczba kredytów powyżej 350 tys. zł, udzielonych w lutym br. jest wyższa o 45% w stosunku do lutego 2018 r.

Luty to już kolejny miesiąc wyraźnego zróżnicowania na rynku kredytów mieszkaniowych. Hossa w najlepsze trwa na rynku kredytów wysokokwotowych, które są domeną aglomeracji. Natomiast w czterech przedziałach kredytów mieszkaniowych do 250 tys. zł., ujemne dynamiki dotyczyły zarówno liczby, jak i wartości udzielanych kredytów. W przedziale 100 – 150 tys. banki udzieliły o 39% mniej kredytów niż w lutym 2018 r.”- dodaje prof. Waldemar Rogowski z BIK.

Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w lutym 2019 r. wynosił niecały procent (0,81%). Wynik ten potwierdza, obserwowane od lat, zjawisko niskiego poziomu ryzyka kredytowego związanego z udzielaniem kredytów mieszkaniowych. W ostatnim roku (porównanie luty 2018 do lutego 2019) jakość portfela nieznacznie się pogorszyła, o czym świadczy wzrost odczytu Indeksu o (+0,09%).

 


źródło: Biuro Informacji Kredytowej