"Co druga duża polska firma jest naszym klientem. Bank jest też liderem finansowania nieruchomości komercyjnych w Polsce. Reputacja banku odzwierciedlona jest także w jednym z najniższych w Polsce wskaźników kosztu ryzyka"- napisano w oświadczeniu banku.

Bank już po raz kolejny otrzymał tytuł Najlepszego Banku Korporacyjnego w Polsce (Best orporate Bank in Poland 2018), który jest przyznawany przez międzynarodowy magazyn Global Banking and Finance Review oraz tytuł "The Best Investment Bank in Poland 2018" międzynarodowego magazynu Global Finance.

Bank nagrody otrzymał dzięki wielu programom wspierającym inwestorów. Należy do nich zaliczyć między innymi rozwiązania finansowe wprowadzone wraz z KUKE S.A, które mają na celu wspieranie eksporterów. Zapewniają gwarancje kontraktowego zwrotu zaliczki oraz prefinansowanie kontraktu eksportowego połączone z gwarancją spłaty kredytu.

„Zgodnie z zapowiedzią, wraz z KUKE wdrożyliśmy kolejne nowe narzędzie wpierające polskich eksporterów. Zaproponowana struktura finansowania umożliwiła uzyskanie decyzji na nowe zaangażowanie kredytowe, co nie było możliwe w ostatnich latach. Do produktu gwarancji eksportowej dodany jest kredyt na prefinansowanie eksportu, co umożliwia klientowi zamknięcie finansowania projektu. Z wypracowanego przy tej transakcji schematu mogą skorzystać inne firmy, działającej również w innych branżach.

Tym samym tworzymy z KUKE silne zaplecze dla polskich przedsiębiorców, chcących rozwijać się praktycznie na dowolnym rynku” – komentuje Piotr Stolarczyk, dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu w Banku Pekao.