Niezmienny próg stóp procentowych jest zgodny z konsensusem. Wszyscy ankietowani (20) wcześniej ekonomiści oczekiwali, że Rada Polityki Pieniężnaj utrzyma dotychczasowy poziom stóp procentowych NBP.

13 z 20 ankietowanych przez PAP Biznes ekonomistów prognozuje stabilizację stóp procentowych w Polsce przez cały 2019 r. Pozostali, za wyjątkiem jednego, spodziewają się pierwszej podwyżki w IV kwartale 2019 r.

13 ekonomistów oczekuje, że stopa referencyjna będzie wynosić 1,50 proc. na koniec 2019 r. (o 3 więcej niż we wrześniu), sześciu, że będzie to 1,75 proc. (trzy głosy mniej), a jeden, że 2,00 proc. (bez zmian). Żaden ekonomista nie spodziewa się więcej niż dwóch podwyżek do końca 2019 r.

Rada Polityki Pieniężnej po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 pb.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., zaś redyskonta weksli 1,75 proc.