W grudniowej edycji rankingu kredytów hipotecznych poprosiliśmy banki o przygotowanie ofert dla takiego samego profilu kredytobiorców co rok temu. Klientami miało być bezdzietne małżeństwo dysponujące dochodem miesięcznym w wysokości 4,5 tys. zł, kupujące mieszkanie na rynku pierwotnym w Opolu. Lokal kosztuje 235 tys. zł.

Od początku 2017 r. w życie weszły kolejne zalecenia KNF dotyczące minimalnego wymaganego wkładu własnego. Wbrew oczekiwaniom nie doprowadziły one jednak do zniknięcia z rynku kredytów ze wskaźnikiem LTV powyżej 80 proc. Banki wykorzystały pozostawioną przez nadzór furtkę i w efekcie klienci dysponujący niewielkimi oszczędnościami mają obecnie szerszy wybór. Rok temu kredytów z 10-procentowym wkładem własnym nie udzielał m.in. Bank Millennium, eurobank oraz Credit Agricole. Te instytucje zmieniły w trakcie roku swoje podejście i w grudniu 2017 r. były na liście gotowych skredytować 90 proc. wartości inwestycji.

W porównaniu oferowanych marż przy „standardowym”, 20-procentowym wkładzie własnym widać trzy grupy kredytodawców. Pierwsza to banki, które dziś proponują takie same warunki jak w grudniu 2016 r. Zaliczają się do nich ING Bank Śląski, Credit Agricole oraz PKO Bank Polski (z ofertą dla klientów stałych).

Porównanie warunków cenowych kredytów hipotecznych na 188 tys. zł z LTV 80 proc. na 25 lat dla profilowego kredytobiorcy – oferty banków w grudniu 2016 i 2017 r.

Bank

Oprocentowanie (12.2017)

Marża (12.2017)

Oprocentowanie

(12.2016)

Marża (12.2016)

Zmiana marży rdr

Alior Bank

4,01%

2,29%

4,23%

2,50%

-0,21 pp.

Bank BGŻ BNP Paribas

3,53%

1,80%

3,48%

1,75%

+0,05 pp.

Bank BPS

3,03%

1,30%

3,33%

1,70%

-0,40 pp.

Bank Millennium

3,93%

2,20%

3,82%

2,09%

+0,11 pp.

Bank Pekao

3,58%

1,85%

3,82%

2,09%

-0,24 pp.

Bank Zachodni WBK*

3,92%

2,19%

3,62%

1,89%

+0,30 pp.

Citi Handlowy

3,62%

1,89%

3,42%

1,69%

+0,20 pp.

Credit Agricole

3,73%

2,00%

3,68%

2,00%

0,00 pp.

Eurobank

3,77%

2,04%

3,72%

1,99%

+0,05 pp.

ING Bank Śląski

3,50%

1,69%

3,50%

1,69%

0,00 pp.

PKO BP – klient stały

3,54%

1,82%

3,55%

1,82%

0,00 pp.

Raiffeisen Polbank

3,41%

1,69%

3,72%

1,99%

-0,30 pp.

* - w grudniu 2016 r. podano stawkę minimalną, w grudniu 2017 r. – stawkę średnią

Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji uzyskanych od banków w grudniu 2016 i grudniu 2017 r.

 

Wyższe stawki zaproponowało 5 instytucji, ale skala podwyżek jest niewielka. Przykładowo Bank BGŻ BNP Paribas zaoferował stawkę wyższą o 0,05 pp. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku eurobanku, a Bank Millennium podwyższył cenę o 0,11 pp. Największa zmiana miała miejsce w Banku Zachodnim WBK, który przed rokiem oferował klientom stawkę 1,89 pp., a średnia marża, raportowana przez bank w ankiecie w grudniu 2017 r. wyniosła 2,19 pp. Obecnie najniższy poziom marży u tego kredytodawcy to 1,79 pp.

W trzeciej grupie banków znajdziemy instytucje oferujące dziś niższe marże niż przed rokiem. Należą do nich Bank BPS, Raiffeisen Polbank, Bank Pekao oraz Alior Bank. Skala obniżek waha się od 0,21 pp. (Alior) do nawet 0,4 pp. (BPS).
W przypadku kredytów „Mieszkanie dla młodych” zmiany w poziomie marż odzwierciedlały zmiany zachodzące w cennikach standardowych hipotek. Wyjątek stanowi Bank BGŻ BNP Paribas, który w ostatniej edycji rankingu zaproponował stawkę niższą o 0,25 pp. niż rok temu.

 

bankier.pl