W pierwszym kwartale 2017 roku odnotowano poprawę wyniku działalności bankowej sektora bankowego o 558 mln zł, czyli o 3,9 proc. Nastąpiło to dzięki zwiększeniu wyniku odsetkowego o 933 mln zł (wzrost 10,1 proc.) oraz z wyniku z tytułu opłat i prowizji o 259 mln zł (wzrost o 8,3 proc.). Wynik z tytułu pozostałej działalności bankowej spadł o 634 mln zł (czyli o 33,8 proc.).

W uproszczeniu przychody banku są budowane przez odsetki od kredytów (wynik odsetkowy) oraz przez prowizje za obsługę różnych produktów – kont, kart czy produktów inwestycyjnych (wynik prowizyjny). Jak podaje KNF, dobre wyniki odsetkowe w pierwszym kwartale branża zawdzięcza dokonanym w ostatnich kwartałach zmianom w polityce depozytowo- kredytowej. Zmiany te polegały na obniżeniu oprocentowania depozytów i podniesieniu oprocentowania części kredytów.

Droższe kredyty, gorsze lokaty

„Wzrost przychodów odsetkowych dotyczył większości pozycji, przy czym w ujęciu wartościowym w największym stopniu wzrosły przychody z tytułu instrumentów dłużnych (o 223 mln zł; 14,6 proc.), kredytów mieszkaniowych (o 139 mln zł; 5,8 proc.), kredytów dla przedsiębiorstw (o 138 mln zł; 4,9 proc.), kredytów konsumpcyjnych (o 115 mln zł; 3,3 proc.) oraz przychody z tytułu należności od sektora finansowego (o 95 mln zł; 7,6 proc).

Z kolei zmniejszenie kosztów odsetkowych dotyczyło przede wszystkim odsetek płaconych z tytułu depozytów gospodarstw domowych (-216 mln zł; -11,1 proc.), a w mniejszym stopniu depozytów przedsiębiorstw (-42 mln zł; -6,8 proc.).” – czytamy w raporcie KNF.

Wzrosły przychody z prowizji

Banki poprawiły też wynik z tytułu prowizji. To efekt wzrostu w niektórych bankach przychodów z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek, sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, obsługi rachunków bankowych, kart płatniczych i kredytowych, obsługi funduszy inwestycyjnych, działalności maklerskiej i organizacji emisji, etc.

Stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego stoją w miejscu od marca 2015 roku. Mimo to oprocentowanie lokat w bankach systematycznie topnieje. Bank centralny prognozował, że może dojść do takiej sytuacji po wprowadzeniu podatku bankowego. Inną konsekwencją nowej daniny jest wzrost opłat za podstawowe usługi bankowe – konta, karty i kredyty.

 


bankier.pl